Ban giám hiệu

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Thị Mai Hương

Hiệu trưởng Trần Thị Mai Hương
2

Ngô Lan Anh

Phó Hiệu trưởng Ngô Lan Anh
3

Đinh Thị Ngọc Lan

Phó Hiệu trưởng Đinh Thị Ngọc Lan

Tổ chuyên môn

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1B - Phó Tổng phụ trách Nguyễn Thị Ngọc Lan
2

Dương Thị Vân

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1C Dương Thị Vân
3

Vũ Thị Hồng Thiều

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1D Vũ Thị Hồng Thiều
4

Trịnh Thị Thu

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1H Trịnh Thị Thu
5

Nguyễn Thị Thư

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1I Nguyễn Thị Thư
6

Đồng Thị Thu Hiền

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2A Đồng Thị Thu Hiền
7

Lại Thị Bích Nhượng

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2B Lại Thị Bích Nhượng
8

Phạm Thị Kim Tuyến

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2D Phạm Thị Kim Tuyến
9

Lương Thị Thái

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2E Lương Thị Thái
10

Trần Thị Phương

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2G Trần Thị Phương
11

Nguyễn Thị Thu Hương

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2H Nguyễn Thị Thu Hương
12

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2I Nguyễn Thị Tuyết
13

Lê Thị Hải Yến

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A Lê Thị Hải Yến
14

Nguyễn Thị Tám

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3B Nguyễn Thị Tám
15

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3C Nguyễn Thị Hiền
16

Đặng Thị Tỉnh

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3D Đặng Thị Tỉnh
17

Nguyễn Thị Điệp

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3E Nguyễn Thị Điệp
18

Ngô Thị Ngoan

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3G Ngô Thị Ngoan
19

Lâm Thị Huệ

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3H Lâm Thị Huệ
20

Phạm Ngọc Lan

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A Phạm Ngọc Lan
21

Lê Thị Vân

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B Lê Thị Vân
22

Trần Thị Hương

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4C Trần Thị Hương
23

Phan Thanh Vân

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4D Phan Thanh Vân
24

Nguyễn Thu Huyền

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4E Nguyễn Thu Huyền
25

Bùi Thị Xuyến

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4G Bùi Thị Xuyến
26

Ngô Thị Thanh

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4H Ngô Thị Thanh
27

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5B Nguyễn Thị Thanh Huyền
28

Nguyễn Thị Anh Đào

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5C Nguyễn Thị Anh Đào
29

Trần Thị Thu

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5D Trần Thị Thu
30

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5E Nguyễn Thị Minh Nguyệt
31

Nguyễn Thị Ngọc

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5G Nguyễn Thị Ngọc
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây